Reportage
Citybanan
Förbifart Stockholm
Reportage på webb, se nedan:
Konstverk Station City
Liten hackspett på Lovö
Reliktbocken i Hjulsta

Korta reportage för webb

Under senare tid har jag skrivit och fotograferat flera reportage direkt anpassade för webben.
En kort informativ text i intervjuform med stora bilder och tydliga mellanrubriker gör att reportaget är lätt att läsa även på mobilen.
Reportaget är publicerat på beställarens hemsida och sprids också som nyhet via sociala medier till följare på Facebook, Twitter och Instagram. På det sättet kan reportaget delas och får en vidare spridning än till enbart hemsida.

Ceyebr Gallery