Brandline
Helenius
ELU Konsult
Strabag

En kundtidning stärker varumärket

Kundtidningen är en av de viktigaste kanalerna för kommunikation. Den bygger på redaktionella reportage om kunder, medarbetare och större uppdrag. Reportaget upplevs som mera trovärdigt än ren reklam genom att människor berättar på ett personligt och intressant sätt om sin verksamhet på plats.
Det blir snygga reportagebilder och spännande layout med bild och text. Befintliga kunder känner sig utvalda och blir skildrade som viktiga referenser.
Internt så lär sig medarbetarna mera om företaget och det skapar en slags identifikation och laganda. Kundtidningen är en fysisk och snygg produkt att plocka med sig eller skicka. Lämpar sig utmärkt för rekrytering. En kundtidning skall fördjupa och intressera. På lång sikt stärka företagets varumärke. Delar av reportagen eller hela tidningen publiceras även digitalt direkt på hemsida och via sociala medier.

Ceyebr Gallery