Vattnets Kretslopp
Käppalaförbundet
Käppala Reningsverk
Bildarkiv och Trycksaker
Digitalt panoramabildspel
5 meter film i hörsal
DVD

Vattnets Kretslopp

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Efter utbyggnad för kväverening producerades ett panoramabildspel att visas för besökare på Käppala, Lidingö. En historisk tillbakablick om Käppalaförbundets bildande, bygget av 6 mil ledningsnät och gemensamt reningsverk för norra Stockholm, samt verksamheten idag.
Senare producerades ytterligare en film för besökande skolelever, 10-14 år, på temat vattnets kretslopp. Med humor och aha-upplevelse skapas intresse för vattenrening och att rent vatten inte är något självklart för alla. Allt och alla påverkar miljön och ingår i ett känsligt kretslopp.
Direkt efter visning sker en guidad tur genom reningsverket där man visar de olika reningsstegen. Produktionerna är producerade tillsammans med Thomas Henrikson.

Ceyebr Gallery