Trafikverket och konsultbranschen
inom bygg och anläggning.

Fotodokumentationer
Bildarkiv
Utställningar
Reportage på webb och print

Mångåriga fotodokumentationer

Infrastruktur har varit det område jag arbetat mest inom de senaste 15 åren. Jag har dokumenterat stora trafiksatsningar och byggprojekt under flera år i Stockholms län. Södra Länken och Norra Länken, Norrortsleden, E18 Kista-Hjulsta och Projekt Citybanan har varit fantastiska projekt att följa från början till färdiga anläggningar. Nu jobbar jag vidare med E4 Förbifart Stockholm och Projekt Ostlänken, höghastighetsjärnväg.

Ceyebr Gallery