Getingmidjan
Implenia
Trafikverket
Fotodokumentation 2016-2021

Ny järnvägsbro i hjärtat av Stockholm

Den så kallade Getingmidjan är en av de mest trafikerade tågsträckorna i landet och går genom hjärtat av Stockholm. Stora delar är från 1950-talet och har nått sin tekniska livslängd.

Somrarna 2018-2020 stängs därför sträckan av under åtta veckor för att rustas och moderniseras. Bland annat byter man ut de gamla broarna över Söderström och Norrström. Bytet av järnvägsbroarna är mycket avancerat och tidspressat och sker främst på vatten av pontoner, båtar och annan tung marin utrustning.

Under sommaren 2019 monterades de gamla broarna ner i tre omgångar. Med hjälp av avancerade lyftvagnar och ballastsystem på pontoner flyttades de gamla broarna i tre delar, för att sedan transporteras bort till skrotning.

De nya två broarna lyftes sen på plats med samma teknik. I strömmande vatten monterades den nya järnvägsbron på nästan 200 meter och med en vikt på 1400 ton över Söderström. Ett precisionsjobb som utfördes med mycket små marginaler och beroende av bra väderförhållanden. På ett fåtal dagar lyckades man få hela bron på plats med denna lanseringsteknik.

Sommaren 2020 kommer bron över Norrström att bytas på ett liknande sätt.

Ceyebr Gallery