Storformatsfilm 3 dukar
Don´t Drink & Drive
Beställd av Vägverket
Produktion: Länge Leve Livet
DVD

En gripande dokumentär.

Var 60:e timme dödas någon i Sverige av rattfylleri. Var tredje rattfyllerist är mellan 18-24 år". Länge Leve Livet är en påverkansfilm om ungdomsrattfylleri som visats för gymnasieelever runt om i landet. Det är en gripande dokumentär om tre personer som drabbats av rattfylleriet på olika sätt.

Visades i gymnasieskolor.

Filmen visades i gymnasieskolor under 4 års tid och 400 000 elever har hittills sett den. Idag är filmen omarbetad till DVD och kan beställas av skolor. Ursprunglig visning skedde i aula eller bio på 3 dukar, drygt 9 meters bredd för mellan 200-800 elever åt gången.
Filmen är utgångspunkt för diskussioner och arbete kring temat rattfylleri och unga människors alkoholvanor, attityder och värderingar.
Filmen gjordes i samarbete med Lars Lewerth och Thomas Henrikson. Specialskriven musik av Fredrik Söderberg.

Ceyebr Gallery