Trafikverket Projekt Citybanan
Fotodokumentation 2008-2017
Bildarkiv
Trycksaker
Väggutställningar i Tbanan
Fotoutställning "Underverk under Stockholm"
Reportage på webb, se nedan:
Konstverk Station City

Dubbla spår under Stockholm

Dokumentationen av Citybanan har varit en fantastisk fotografisk utmaning. Det är ett oerhört komplext projekt som byggts mitt i och under Stockholms innerstad och berört många boende och resande under byggtiden.
En helt ny värld öppnar sig när man går ner i underjorden.
Inte många som ilar förbi ovanför har en aning om vad som pågår strax under dem.

Krävande arbetsmiljö

Att skildra bygget av Citybanan är synnerligen krävande. Det är en extrem miljö med höga ljud, sprängningar och stora arbetsfordon. Det är mycket mörkt och går ej att ljussätta. Det är trångt, blött och riskabelt. Men också otroligt vackert och nästan sceniskt där arbetena pågår. En del utrymmen är enorma med stora maskiner som samspelar och äter sig in i urberget, suggestiva scener som utspelar sig under jord. Människan känns liten, medan andra ställen är extremt trånga och varma, man får knappt plats.
Citybanan är en 6 km lång pendeltågstunnel mellan Tomteboda och Stockholm södra med två nya stationer vid Odenplan och T-Centralen. Den gamla getingmidjan byggs bort och när Citybanan är klar 2017 har spårkapaciteten fördubblats.
Tunneldrivning genom innerstaden under gamla byggnader och kyrkor kräver varsamhet och stor skicklighet.

Ceyebr Gallery