Nacka Kommun och ÅF
Kvarnholmsförbindelsen
Fotodokumentation 2015
Bildarkiv och pressbilder
Reportage på webb

Brodraget på Kvarnholmen

Under några dagar i april 2015 fick jag dokumentera en spektakulär brolansering. Med specialbyggda trailers, pråmar och vajrar drogs en 140 meter lång och 1500 ton tung stålbro över Svindersviken från Kvarnholmen till Nacka.
Arbetet pågick under flera dagar. Väldigt sakta, men säkert, 20 meter över vattenytan, på pråmar med torn, nådde bron Nackasidan till slut. Efter ett långt och mödosamt precisionsarbete kom Svindersviksbron på plats och blev ett nytt landmärke i Nacka.

Ceyebr Gallery