Kundtidningar
Reportage på webb och print
Fotodokumentationer
Bildarkiv

Konstruktioner och estetik

Mycket av det jag fotograferar handlar om arkitektur och naturligtvis människan som utför och använder arkitekturen. Jag följer större byggprojekt inom infrastruktur och fastighetsbyggande, från ritningen till det färdiga resultatet. Många uppdrag pågår under flera år, medan andra blir reportage i kundtidningar.
I byggprojekten har jag ett starkt intresse för att skildra arbetarna bakom, själva individen. Arkitekter, konstruktörer och alla de många olika byggarbetare som utför arbetet på plats. Till slut blir det ren arkitektur med former, material och konstruktioner.

Ceyebr Gallery